Meta pixel
流體畫工作坊 推廣價每位350有得玩

流體畫工作坊 推廣價每位350有得玩

我們一向的課程都是以質素取勝。不過為了普及藝術,我們現時進行 Black Friday 感恩節大折扣。參加流體畫工作坊,每位只需 $350 (原價$430),二人同行更抵玩,每位只需 $300 (原價$350)。而我們的4節套餐:每位只需 $1,280 (原價$1,600) / 二人同行每位 $1,120 (原價$1,200)。

咁筍嘅優惠,你都快啲嚟參加啦!

流體畫工作坊

購物車
返回頂端